Gisela Küter´s Plattdeutsche Ecke

Dat Dörpsfest in Klinkraad

In de schöne Sommertiet
is dat weddermal so wiet:
Up den Brink dor treet se an,
de Füürwehr mit veertig Mann.
En Blaaskapell de speelt to'n Danz,
ut't Dörp kümmt jeder Hans und Franz
un danzt up dissen grönen Rasen,
wo morgens noch de Höhner grasen.
Un dormit ja de velen Gäst
nu man nich natt warrt, warrt dat Fest
bi Sünnschien maakt, un nich bi Regen.
Doch männichmal hebbt's böös wat kregen
vun Blitz un Dunner un Gewitter,
dat weer nich schöön, nee, dat weer bitter.

Un morgens, wenn de Sünn denn lacht,
denn güng dat los, den ganzen Dag,
vun Huus to Huus seggt een Bescheed,
dormit de Lüüd dat ok all weet,
dat avends nu dat Dörpsfest is,
dat all Mann kaamt, un ganz gewiss
gifft dat den' helen Dag kenen Regen,
"kaamt all Klock acht, nich eerst Klock negen!"

Ünner'n Eekboom up den' Brink
sammeln sik de Dörpslüüd flink.
Jeder keem mit Kööm un Beer,
för de Fruunslüüd geev't Liköör.
De Gesichter weer'n na baven richt:
"Gifft dat nu Regen, orrer nich?"

All dachten se den' helen Dag,
ob't Weder woll so blieven mag,
un jeder harr, se weren helle,
'n Regenschirm för alle Fälle.

Un denn güng dat Fiern los,
un de Stmmung weer famos.
Dat Köömglas güng vun Hand to Hand,
vullfüllt jüst bet an den' Rand.
Dat Danzbeen würr heel düchtig swungen
un so manchen Schlager sungen.
Un ok Naver Klaas, de fünn,
dat dat Singen em goot stünn.
He smeet den' Hot wiet in de Höh
un süng vun Liebeslust un -weh,
bet he allmählig nich mehr kunn,
un mööd vun't Danzen un vun't Supen
fünn he'n groten Buschholthupen
un legg sik achter em to Roh.
Denn füllen em de Ogen to.

Up'n anner Enn stünn Eduard
un dach bi sik: "Mit eenmal warrt
mi ja so blüümerant to Mood,
ik glööv, mi deit dat woll ganz goot,
wenn ik mi mal erleichtern do,
ik warr hier sünst nich wedder froh!"

Un denn is he'n Stück afsiets gahn,
bi'n Buschholthupen bleev he stahn.
"Oh Gott, wat heff ik för een Glück!",
dacht he, un he erleichter sik.
Vun baven dal, de warme Strahl,
de drööp nu Klaas, un mitteenmal,
dor waakt he ut sien Droom gau up,
föhlt sik ja natt warrn, sä dorup,
as dat so riesel up sien Bregen:
"Süh dor, nu gifft dat doch noch Regen!"

Copyright © 2024 Gemeinde Klinkrade   |   Impressum   |   Datenschutz